Hvad er en fagforening? Find svaret her!

Fagforeningen er et rigtigt dansk fænomen, men som selvfølgelig også eksisterer i udlandet. Fagforeningen er det, man vil kalde for en sammenslutning af lønmodtagere indenfor et eller flere fag eller erhverv. Fagforeningen varetager derfor lønmodtagernes interesser, specielt indenfor arbejdsforhold og lønforhold. I Danmark aftaler arbejdstageren en overenskomst med arbejdsgiveren, hvori der blandt andet står angivet en løn. Det kan både ske ved at den enkelte, specifikke virksomhed eller en arbejdsgiverforening. Arbejdsgiverforeningen er en forening, der modsat fagforeningen, repræsenterer og varetager arbejdsgiverens interesser. Derfor kan man argumenterer for, at det er vigtigt at være medlem af en fagforening, fordi du varetager dine interesser, samt dine kollegaers.

Fire forskellige områder

Fagforeninger arbejder primært indenfor fire forskellige områder, der er at repræsenteres deres medlemmer, som førnævnt, når der forhandles og indgås nye kollektive overenskomster med arbejdsgiveren. Derudover yder den enkelte fagforening som regel også rådgivning. Det kan eksempelvis være juridisk bistand. Derudover vil fagforeningen også vare tage uddannelser og fagforeningen vil arbejde på at have politisk indflydelse i eksempelvis i forbindelse med lovgivning.

Hvad er en gul fagforening?

En gul fagforening konkurrer som regel med den etableret fagbevægelse og står udenfor de traditionelle hovedorganisationer som FTF, LO og AC. Disse traditionelle fagforeninger vil som ikke anerkende grundlæggende interessekonflikter mellem arbejdsgiver og lønmodtager, ved ikke have overenskomster eller meget få af dem. Et eksempel på en gul fagforening er Kristelig Fagforening, som har et kristent livssyn og verden opfattelse. De gule foreninger er oftest billigere, hvorfor nogle danskere mener, at de er mere attraktive.

Fagforening for studerende

De enkelte fagforeninger indenfor dit erhverv eller fag, vil oftest have et attraktivt tilbud til studerende. Du kan enten være gratis medlem eller få et meget billigt medlemskab. Når du så er færdiguddannet og begynder at arbejde, vil du begynde at skulle betale fuldt pris. Det kan være særdeles attraktivt at være medlem af en fagforening som studerende. Eksempelvis tilbyder Djøf billige forsikringer til studerende, hvilket kan spare dem for flere penge, end de betaler for at være medlem af Djøf.

Forskellen på en fagforening og en a-kasse?

Der er stor forskel på en fagforening og en a-kasse. En a-kasse står for en arbejdsløshedskasse og er i virkeligheden en forsikring. En forsikring, der forsikrer dig mod arbejdsløshed. Det betyder ikke, at a-kassen kan give dig et job, men den kan give dig dagpenge, imens du er arbejdsløs, så du derved stadigvæk har en indtægt. Det gør fagforeningen ikke. Oftest kan du både få en fagforening og a-kasse samme sted og derved sparer penge. Det er vigtigt at have sig en a-kasse, så du har en indtægt, når du er arbejdsløs. Du kan få dagpenge i helt op til 2 år. Derudover kan a-kassen bidrage med at rådgivning og hjælp. Eksempelvis kan de kigge på dit CV eller lignende.Postet by jakie via AdSet linkbuilding network