Hvad er en revisor? Find svaret her!

En revisor er enkelt fortalt en person, der arbejder med at revidere virksomheders regnskaber. Det betyder, at kontrollere, validere og revidere om regnskabet er retvisende. Man vil være fristet til at sige, at revisoren skal kontrollere om regnskabet er rigtigt og korrekt, men faktisk er dette oftest ikke korrekt. Faktisk skal regnskabet blot være retvisende for virksomhedens økonomiske situation. Det er sådan, fordi det kan være svært i praksis ikke at have én fejl i hele regnskabet. Du skal tænke på, at store virksomheder som eksempelvis Mærsk og Novo Nordisk, at de har kæmpe store regnskaber med mange tusindende af bilag. Det kan være mere eller mindre umuligt at validere alle disse bilag for fejl eller mangler. Derfor tager man i denne situation stikprøver af bogføringen for at se, om der er mange eller få fejl. Herefter vil man ud fra statistik udregne, hvor stor en betydning disse fejl har for det samlede billede af regnskabet. Mærsks og Novo Nordisks regnskab kan sagtens være millioner forkert, uden at det er ikke-retvisende billede virksomhedens økonomiske situation, fordi de har en omsætning på mange, mange milliarder. Her udgør en million eller to ikke en signifikant afvigelse eller en stort nok procentvis størrelse, til at regnskabet ikke giver et retvisende billede. Af denne grund handler det i højere grad om, at regnskabet giver et retvisende billede, fremfor at være korrekt, selvom det selvfølgelig ideelt set, skulle være korrekt. Der er i Danmark tre typer af revisorer, da titlen ikke er beskyttet:

Statsautoriseret revisor

Du skal have en bestået cand.merc.aud (en kandidat i regnskab), før du kan blive en statsautoriseret revisor. Denne uddannelse kan eksempelvis tages på Copenhagen Business School. Derfor er den statsautoriserede revisor meget højtuddannet og kan lave mere end blot at revidere regnskabet. Den statsautoriserede revisor kan som regel også give rådgivning og vejledning både økonomisk og skattemæssigt.

Registreret revisor

Den registreret revisor skal have en HD i regnskab, samtidig med en række af ekstra fag, der er obligatorisk i cand.merc.ud.

Ikke-registreret revisor

Fordi at titlen ikke er beskyttet, så kan alle kalde sig for revisor. Det er dog ikke alle, der kan kalde sig for statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Her skal du indgå i kravene nævnt ovenfor. Den ikke-registrerede revisor vil som regel være selvlært eller måske have haft en elevplads i en større virksomhed. Det kan være en ung studerende, der endnu ikke færdiguddannet, men som har mange års uddannelse i en større regnskabsvirksomhed. Det er bestemt ikke sikkert, at din virksomhed har behov for at skulle have en registreret eller statsautoriseret revisor. Det afhænger helt og aldeles af din virksomheds selskabstype og hvilke krav din virksomhed er underlagt med hensyn til revision. Mange mindre virksomheder får eksempelvis ikke-registrerede revisorer til at klare den daglige bogføring eller eksempelvis momsregnskabet.Postet by jakie via AdSet linkbuilding network