Hvad er et boudlæg og hvornår ?

Boudlæg er den mest simple måde at skifte små dødsboer httpdk. Hensigten med boudlæg er, at det er for omkostningsfuld at foretage en egentlig bobehandling. Det er for omkostningsfuldt. Bobehandlingen ville bare gå op i omkostninger til bobestyrer, da advokater er dyre.

Hvad er et boudlæg ?

Er der i et dødsbo værdier under 42000 kr. ( beløbsgrænsen ved dødsfald 2016 og ændres hver år) , når rimelige begravelsesomkostninger er betalt, så udleveres boet som et boudlæg til afdødes nærmeste. Begravelsesomkostninger eller bisættelsesomkostninger kan være: udgifter til bedemand, ligklæder, kiste/urne, rustvognkørsel, annoncering af dødsfaldet, takkekort, pyntning af kiste og kirke, kirkens personale, korsanger, sammenkomst, køb og alæg af gravsted, graver og gravstedsudgifter i fredningsperioden.

I konkrete tilfælde kan skifteretten tillade, at beløbsgrænsen på 42 000 overskrides og stadigvæk udlægges som boudlæg. Denne bestemmelse kan anvendes , når udgifterne til en egentlig bobehandling vil være større end boets overskud, således kreditererne ikke stilles ringere ved et boudlæg end en egentlig bobehandling.

Hvem udlægges boet til ?

Boet udlægges til de/ den personer, som skønnes at være afdødes nærmeste. Dette skøn foretages af skifteretten. Slægtskabet eller arveret er ikke en ultimativ betingelse, da boudlæg sagtens kan ske til en nabo eller god bekendt. I vurderingen af, hvem der afdødes nærmeste foretages en egentlig vurdering.

Det vil ofte formodes , afdødes nærmeste er den som har stået for omsorg eller pleje. Det tillægges også stor betydning, at vedkommende har stået for bestilling, planlægning af begravelse, kontakt med præsten eller bedemandsfirma.

Et andet vigtigt parameter er den, som er beskrevet i testamentet af afdøde. Det er dog omdiskuteret hvor meget skifteretten skal følge dette.

Hvad indebærer et boudlæg ?

Ved boudlægget følger en masse forpligtelser. Ved et boudlæg skal man ofte sørge for at rydde afdødes bolig. Sørge for at lejligheden eller huset er tømt for indbo, så huset er klar til salg eller genudlejning. Udlægdmodtageren hæfter for begravelsesudgifter, rydning og tømning af bolig. Boligen skal ikke rengøres, men bare tømmes og der skal fejes.

Hvis udlægsmodtager har lovet at rydde afdødes bolig, hvilket ofte kræves af skifteretten, så kan et proffesionelt borydnings firma være en ide, da det kan være et stort arbejde at rydde et dødsbo. Det kan tage flere dagefor 2 mennesker. Et proffesionelt firma kan også hjælpe med, at værdigenstande bliver solgt og andet værdiløst indbo køres til forbrænding.

I Odense, fyn og Jylland er der flere forskellige firmaer, som kan hjælpe med at rydde et dødsbo. Find et proffessionelt et og check anmeldelser på trustpilot, facebook eller google. Det belønner sig og du vil dermed få den bedste pris for indboet ved rydningen af boet. Der kan være en forskel på mange penge.

Har du brug for at sælge et dødsbo, så kontakt. Vi køber til højeste dagspris.

www.diluc.dk

Hjallesevej 151 B

5230 odense m

Telefon: 91 78 28 61

.Postet by jesper-kobenhavn via AdSet linkbuilding network