Kontantlån eller obligationslån? Spørg en boligadvokat

Kontantlån eller obligationslån?

Læs i denne artikel om fordele og ulemper ved kontantlån hhv obligationslån inden du bevæger dig ud på boligmarkedet.

Lad os antage, at en køber via en boligadvokat erhverver en ejendom til kr. 1.000.000. Denne ejendom kan belånes med realkreditlån op til 80 procent eller kr. 800.000. Disse kr. 800.000 kan skaffes ved, at køber enten optager et obligationslån eller et kontantlån. Forskellen er, at kunden på obligationslånet betaler kurstabet kontant (får mindre udbetalt), hvorimod kurstabet på kontantlånet bliver indregnet i renten, som derved bliver højere.  Som det fremgår, har obligationslånet på kr. 889.000 en rente på 6 procent, og kontantlånet på kr. 800.000 får en rente på 7 procent. Kontantlånet bliver billigere efter skat, men det skal ses op mod risikoen for en efterfølgende kursavancebeskatning, som jf. nedenstående kan løbe op i ganske betydelige beløb.

Man skal være meget opmærksom på, at der i forbindelse med både obligationslånet og kontantlånet er solgt den samme type obligationer for kr. 889.000. Og da alle realkreditlån skal indfries ved indlevering af de  bagvedliggende obligationer, skal både kontantlånet og obligationslånet indfries ved indlevering af for kr. 889.000 obligationer via en boligadvokat, som låntager må købe til markedspris via en boligadvokat. Få eventuelt først 3 gratis tilbud fra lokale bokigadvokater på sagen. Hvis man forestiller sig, at huset kort tid efter skal sælges, fordi familien f.eks. skal flytte til den anden ende af landet pga. nyt job. Så er kursen måske steget til 95, og nu koster det kr. 844.550 at indfri det lån, som man kun fik udbetalt med kr. 800.000, da det  blev etableret. Sælger får via en boligadvokat altså et kurstab på kr. 44.550 i forbindelse med den ekstraordinære førtidige indfrielse af lånet.

Beskatning af kontantlån

Kontantlån er omfattet af nogle særlige skatteregler, idet der med virkning fra 1/1-1996 blev indført en ny lov. Spørg evt en boligadvokat inden du køber. Den pålagde kontantlån en særlig skattepligt af eventuelle kursavancer (kursgevinster) ved en indfrielse af  lånet før udløb. Har låntager f.eks. optaget lånet til kurs 95 og det efterfølgende – fordi renten i samfundet er steget – kan indfries til f.eks. kurs 85, så giver det låntager en kursgevinst på 10 kurspoint. Reelt vil det sige, at falder renten, så risikerer man kurstab på grund af højere kurs på den restgæld, man skal indfri.

Stiger renten, så risikerer man beskatning af den kursgevinst, som opstår, fordi man kan indfri gælden til en lavere kurs. Kontantlån er således ikke specielt velegnet, hvis man kan forudse en førtidig indfrielse f.eks. i forbindelse med en såkaldt konvertering. Få 3 gratis tilbud på en billig advokat. Da bør man vælge det obligationslån, som ligger tættest muligt på kurs 100. Så det kurstab, som man på obligationslånet skal udrede kontant, bliver så lavt som muligt.Postet by ErikOlesen via AdSet linkbuilding network