Skal 17-årige have kørekort i Danmark?

Den seneste tid er det blevet diskuteret heftigt på bl.a. de sociale medier, hvorvidt man som 17-årig skal have mulighed for at køre bil, hvis du har en erfaren bilist ved din side. Ifølge en forsøgsordning i Tyskland resulterede ændringen i et fald i antallet af ulykker med unge bilister, hvilket taler for en lignende forsøgsordning i Danmark.

D. 31. maj. 2016 blev det derfor vedtaget af 101 folketingsmedlemmer at prøve en sådan forsøgsordning med håb om en tilsvarende positiv virkning. Kritikken går på, om man som 17-årig kan tage vare på sig selv og andres trafikanters sikkerhed, eller om man i denne alder ikke blot ser det som en anledning til at “fyre den af” og prøve grænserne af i en endnu tidligere alder. Argumentet for at vente er altså blandt andet et spørgsmål om modenhed, som du blandt andet kan læse på det sociale medie Facebook, hvor TV2 spørger deres brugere om deres mening. Du kan læse samtlige kommentarer her facebook.com/tv2nyhederne. Flere 17-årige mener f.eks. at det direkte er skadeligt og farligt, hvorfor de selv først mener de er klar til at tage kørekort som 18-årige.

Ansvarlighed placeres et tvivlsomt sted

Ansvarligheden for den unge bilists kørsel placeres hos “en erfaren bilist” ifølge politikerne, hvilket der også er delte meninger om. For hvordan vurderes det hvorvidt en person er ansvarlig nok til at lære fra sig og i det hele taget selv er i stand til at køre lovligt og kender samtlige trafikale regler?

Det er kørelærerne til gengæld en garanti for, da de har gennemgået uddannelse og skal bestå diverse prøver hvert år for at må give køretimer. F.eks. må de til teoriprøver ikke have én eneste fejl, hvor man normalt ellers må have fem fejl i den skriftlige prøve.

Man kender det sikkert fra sig selv. Det er svært at være fejlfri i trafikken, og fik man klip og/eller bøder for alle de fejlslagne beslutninger man tog bag rattet, ville der formentlig ikke være så mange biler på vejene.

Autoophuggerne må glæde sig, mener kritikkerne

Kritikkerne har moret sig over, hvordan landets autoophuggere sikkert glæder sig til denne nye forsøgsordning træder i kraft. Det er disse autoophuggere som har gjort det til deres levevej bl.a. at sælge reservedele til biler og skrotte biler (læs mere om skrotning af biler).

Med flere unge uerfarne trafikanter på vejene vil der ifølge disse kritikkere ske flere ulykker, hvilket vil resultere i et mersalg af autodele. Endvidere det det manglende kørekort hos de unge medføre flere større ulykker, som vil medføre flere skrotninger af biler.

Til gengæld mener tilhængerne at det er langt mere forsvarligt at lade de unge køre i modsætning til den ældre generation, som ifølge disse udgør en potentiel fare hver gang de sætter sig bag rattet. Trods denne fare får de hvert år deres kørekort fornyet, såfremt de lever op til de trafikale krav. Så hvorfor skal de unge ikke også have denne mulighed for at kunne køre og på sigt kunne få kørekort før tid? Med udviklingen af moderne biler er det desuden mindre risikobetonet at køre bil i forhold til for årtier siden, og bilsalget det seneste år har vist, at det generelt er nyere biler som der bliver solgt flest af.Postet by Brian via AdSet linkbuilding network